Dnevnik – 21.03.2022. – početak nakon početka

Svatko od nas živi život na potpuno drugačiji način i samim time drugačije razmišlja i drugačije mu se stvari događaju. Ja sam sebe svojim načinom života i razmišljanja dovela trenutno u poziciju samostalno zaposlene osobe, vlasnice malog obrta. Ta situacija mi se čini zanimljivom, ako nikome onda bar meni :), jer nisam nikada bila ovdje gdje sam sada i nisam sigurna da sam ikad mislila da ću biti tu gdje jesam. Barem ne ovako konkretno. Uvijek sam imala neke svoje vizije i ideje ali nisu bile jasno definirane, tako da ovo što sada radim i živim je potpuno novi izazov. Izazov na koji sam spremna u smislu odlučnosti, idejnosti, marljivosti, samosvjesnosti , upornosti i moje neke osnovne misije i vizije ali možda nedovoljno spremna u smislu vođenja i organizacije posla da bi on bio i ostao održiv. Toga sam bila svjesna i prije negoli sam zakoračila ovim putem, odnosno znala sam da postoji puno vještina koje još nisam svladala, znala sam da postoji puno toga što još ni ne znam da ne znam, znala sam da postoji puno trenutno neznanih prepreka koje će me dočekati ali isto tako znala sam da ću ih, ne znam kako, ali sigurno je da hoću nekako – preskočiti! Pa evo, ovo što slijedi u danima koji dolaze biti će dnevnik mog preskakanja prepreka, svi usponi i padovi, otvoreno do srži, onako kako je. Možda nekome i pomogne.

Odgovori